شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌ها و خدمات اچارپ

کاربر گرامی لطفاً موارد زیر را جهت استفاده بهینه از خدمات و برنامه‌‏های کاربردی اچارپ به دقت ملاحظه فرمایید.

ورود کاربران به وب‏‌سایت اچارپ هنگام استفاده از پروفایل شخصی، طرح‏‌های تشویقی وسایر خدمات ارائه شده توسط اچارپ به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط و قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات اچارپ است. توجه داشته باشید که ثبت سفارش نیز در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین اچارپ از سوی کاربر است